Job recruitment

Position :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Modren Trade

Responsibility
 • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า
 • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • กำหนดเป้าหมายการขายที่ท้าทายเพื่อให้ทีมตลาดทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการแบ่งเป้าหมาย
 • สรุปยอดขายประจำเดือน
 • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด
 • งานประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท
Qualifications of Applicants
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านขาย 1-3 ปี
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มียานพาหนะ เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางหรือไปปฏิบัติการต่างจังหวัดได้
 • ใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

Responsibility
 • รับแพลนจากประสานงาน ตามรอบการแพลนการจัดส่ง พร้อมทั้งตรวจสอบงาน
 • วางแผนการจัดส่งตาม Order ลูกค้า ประเภทรถที่ใช้ขนส่ง และเส้นทางของรถส่งสินค้าให้ถูกต้องตามจำนวนและเป้าหมาย สถานที่และเวลา
 • จัดคิวงานการจัดส่งพร้อม จ่ายงานให้และแยกงานให้ checker จัดเตรียมขึ้นรถ
 • ตรวจสอบสถานะการจัดส่งจากระบบ GPS
 • ควบคุมและตรวยจสอบการจัดส่งสินค้า
 • ทำรายงานและ เอกสารต่าง ๆในงานจัดส่ง
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการ สต็อกวัตถดิบหลักและรองทุกส่วน รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูป ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุง
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบการวางแผนงาน และอยากศึกษาสิ่งใหม่ๆ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้ MS office ได้ดี ทำ presentation ได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

พนักงานขับรถส่งสินค้า 10 ล้อ - นวนคร

Responsibility
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
 • ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายโดยไร้อุบัติเหตุ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ สุภาพ ขับรถไม่ประมาท
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิ ม. 3 ขึันไป
 • มีใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ อื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานส่งสินค้า หรือรู้จักเส้นทางใน กทม. และ ต่างจังหวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

หัวหน้างาน แผนกจัดส่ง

Responsibility
 • จัดแผนงานในการจัดส่งสินค้า
 • บริหารและจัดการ การทำงานของพนักงานขับรถ ให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงาน
 • ดูแลควบคุมตารางเวลาการขนส่ง การสื่อสารแผน และการเดินทาง ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลควบคุมพนักงานขับรถส่งสินค้า ให้มีการจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลควบคุมในส่วนของการซ่อมบำรุงรถยนต์ตามรอบการดูแล
 • ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานหรือขับขี่ตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications of Applicants
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35- 40 ปี
 • ต้องประสบการณ์ด้านขนส่งมาแล้ว อย่างน้อย 8 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, Power point, Internet ได้\t\t
 • มีทักษะการจัดการที่ดี , มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

พนักงานเบิก-จ่ายบรรจุภัณฑ์ ประจำคลังสินค้า นวนคร

Responsibility
 • รับ - จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงตามเอกสารรับเข้า - ใบเบิกของทางผลิต
 • ตัด Stock การเบิก- จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องลงใน App / ตรวจนับ Stock ประจำวันและทุกสิ้นเดือน
 • จัดเก็บบรรจุภัณฑ์เข้าLocation ที่กำหนดไว้ใน App ให้ถูกต้อง และติดป้ายบ่งชี้ให้ถูกต้อง
 • ทำเอกสารใบส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่มีปัญหาเพื่อส่งคืนให้ Supplier
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, Internet ได้
 • มีทักษะการจัดการที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Traditional Trade กทม.

Responsibility
 • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า
 • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • กำหนดเป้าหมายการขายที่ท้าทายเพื่อให้ทีมตลาดทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการแบ่งเป้าหมาย
 • สรุปยอดขายประจำเดือน
 • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด
 • งานประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท
Qualifications of Applicants
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย หรือที่กี่ยวข้อง
 • มียานพาหนะ เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางหรือไปปฏิบัติการต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานส่งสินค้า หรือรู้จักเส้นทางใน กทม. และ ต่างจังหวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะในการประสานงาน ทักษะในการเจรจา ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.

Certified quality assurance systems GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC through the system in 2558.