ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงาน :

พนักงานขับรถส่งสินค้า นวนคร

ความรับผิดชอบ
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
 • ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายโดยไร้อุบัติเหตุ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ สุภาพ ขับรถไม่ประมาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิ ม. 3 ขึันไป
 • มีใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ อื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานส่งสินค้า หรือรู้จักเส้นทางใน กทม. และ ต่างจังหวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่ธุรการ Online (ประจำสำนักงาน สาธุประดิษฐ์)

ความรับผิดชอบ
 • จัดทำคำสั่งซื้อที่ทำรายการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • ประสานงานกับทางฝ่ายจัดเตรียมสินค้าและหน่วยงานอื่นให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่กำหนด
 • ให้ข้อมูลสินค้าและตอบปัญหากับลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ บน Line@ / Lazada / Shopee / JD
 • จัดทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย หรือที่กี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, Internet ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการจัดการและการคัดสรรที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่าง ๆ
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

พนักงานขับรถ Fork Lift (ประจำโรงงาน นวนคร)

ความรับผิดชอบ
 • โหลดสินค้าเก็บตาม Location ให้ถูกต้อง
 • โหลดสินค้าตามเอกสาร OE,ใบเบิก,ใบผ่าเท ดำเนินการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
 • ตรวจเช็คความพร้อมของ Fork Lift ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย หรือ หญิง ที่มีความสามารถ ในการขับ โฟคลิฟ
 • ประสบการณ์ขับรถ Fork Lift ในคลังสินค้ามาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบรับรองการขับรถ Fork Lift จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Modren Trade

ความรับผิดชอบ
 • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า
 • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • กำหนดเป้าหมายการขายที่ท้าทายเพื่อให้ทีมตลาดทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการแบ่งเป้าหมาย
 • สรุปยอดขายประจำเดือน
 • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด
 • งานประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านขาย 1-3 ปี
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มียานพาหนะ เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางหรือไปปฏิบัติการต่างจังหวัดได้
 • ใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์)

ความรับผิดชอบ
 • ควบคุม Stock วัตถุดิบให้ตรงกับของจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • รับ-เบิกจ่ายวัตถุดิบที่เข้าและออกในแต่ละวัน
 • ทำ Stock จัมโบ้ของแต่ละโรงสี และ Stock จัมโบ้ของบริษัทฯ
 • ตรวจเช็คข้าววัตถุดิบที่มาแต่ละวัน วางแผนการลงสินค้า การลงสินค้าในแต่ละวัน
 • ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายข้าววัตถุดิบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการจัดการที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ความรับผิดชอบ
 • รับแพลนจากประสานงาน ตามรอบการแพลนการจัดส่ง พร้อมทั้งตรวจสอบงาน
 • วางแผนการจัดส่งตาม Order ลูกค้า ประเภทรถที่ใช้ขนส่ง และเส้นทางของรถส่งสินค้าให้ถูกต้องตามจำนวนและเป้าหมาย สถานที่และเวลา
 • จัดคิวงานการจัดส่งพร้อม จ่ายงานให้และแยกงานให้ checker จัดเตรียมขึ้นรถ
 • ตรวจสอบสถานะการจัดส่งจากระบบ GPS
 • ควบคุมและตรวยจสอบการจัดส่งสินค้า
 • ทำรายงานและ เอกสารต่าง ๆในงานจัดส่ง
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการ สต็อกวัตถดิบหลักและรองทุกส่วน รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูป ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุง
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบการวางแผนงาน และอยากศึกษาสิ่งใหม่ๆ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้ MS office ได้ดี ทำ presentation ได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

ความรับผิดชอบ
 • สัญญาจ้าง 3 เดือน
 • ปฏิบัติการกระบวนการไลน์ผลิต
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ม. 3 ขึันไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้
 • มีทักษะการจัดการและการคัดสรรที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Rapid Antigen Test
 • สมัครได้ที่หน้าโรงงาน
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่ QC/QA ไลน์

ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดทำและทวนสอบมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด
 • แก้ไขปัญหาและวิเคราะห์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดทำรายงานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
 • **ปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน QC/QA สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่

ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 และผ่านการตรวจระบบ BRC ในปี 2558

สำนักงานใหญ่

640 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ติดตามรับข่าวสาร